Kontrollitud kvaliteedi nimel

Võtsime sellel aastal kasutusele spetsiaalse heina ja silo niiskusemõõtja. Heinateol on kvaliteedi ja hea säilivuse saavutamise üks võtmetegureid vaalus oleva heina niiskusesisaldus pressimise ajal. Liiga kuiv hein pudeneb ja kaotab ühes sellega taime kõige toitaineterikkamad ja väärtuslikumad osad (lehed). Seevastu niiske hein hakkab rullis kuumenema, läheb hallitama ja tolmama ning kaotab samuti suure osa oma toiteväärtusest. Olud võivad muutuda väga kiiresti ning kvaliteedi oluliseks languseks piisab vaid õhuniiskuse mõningasest muutusest heinatööde ajal.

Võimaldamaks tööde ajal pidevalt jälgida heinarullide niiskusesisaldust ja temperatuuri ning sellele vastavalt töid ajatada, tuli teha väike lisainvesteering. Meie kasutatav seade võimaldab kontrollida sööda niiskusesisaldust nii tööde ajal kui teostada vajadusel järelkontrolli. Samuti võimaldab seade kontrollida kuivsilo niiskusesisaldust ning valmistada just sellise kuivaine osakaaluga silo nagu soovime.

Kellel huvi sarnase seadme vastu, siis meie kaudu on võimalik see endale soetada.

heina niiskusemõõtja silo niiskussisalduse mõõtmine