Autori soodevaheagro postitused

Toetatud investeeringud

2022.a. on Eesti Maaelu Arengukava programmi “Väikesete põllumajandusettevõtete arendamise toetuse” raames rahastatud ettevõttele uue hooldusniiduki Vigolo TST 280 ostmist.

Kontrollitud kvaliteedi nimel

Võtsime sellel aastal kasutusele spetsiaalse heina ja silo niiskusemõõtja. Heinateol on kvaliteedi ja hea säilivuse saavutamise üks võtmetegureid vaalus oleva heina niiskusesisaldus pressimise ajal. Liiga kuiv hein pudeneb ja kaotab ühes sellega taime kõige toitaineterikkamad ja väärtuslikumad osad (lehed). Seevastu niiske hein hakkab rullis kuumenema, läheb hallitama ja tolmama ning kaotab samuti suure osa oma toiteväärtusest. Olud võivad muutuda väga kiiresti ning kvaliteedi oluliseks languseks piisab vaid õhuniiskuse mõningasest muutusest heinatööde ajal.

Võimaldamaks tööde ajal pidevalt jälgida heinarullide niiskusesisaldust ja temperatuuri ning sellele vastavalt töid ajatada, tuli teha väike lisainvesteering. Meie kasutatav seade võimaldab kontrollida sööda niiskusesisaldust nii tööde ajal kui teostada vajadusel järelkontrolli. Samuti võimaldab seade kontrollida kuivsilo niiskusesisaldust ning valmistada just sellise kuivaine osakaaluga silo nagu soovime.

Kellel huvi sarnase seadme vastu, siis meie kaudu on võimalik see endale soetada.

heina niiskusemõõtja silo niiskussisalduse mõõtmine

2016.a. toodang ja tellimused

Kevade saabudes on paras aeg mõelda läbi oma loomade järgmise talve rohusööda vajadus ning tellida kvaliteetne sööt juba ette ära.  Alustame tellimuste vastuvõttu nii hobustele valmistatava heina kui ka kuivsilo osas.

Algaval hooajal on meil toodete valikus kolme erineva koostisega hein ja kuivsilo. Lisaks juba tuttavale, varasematel aastatel pakutud püsirohumaa heinale on sellest aastast uute toodetena olemas kultuurrohumaadelt koristatav rohusööt kahes erinevas valikus: lutserni ja kõrreliste segu ning kõrreliste ja valge ristiku segu. Mõlemat toodet pakume nii heina kui ka kuivsilona.  Kultuurrohumaa rajamisel kasutatud seemnesegude täpsem koostis on esitatud allpool olevas tabelis.

Videokokkuvõtet meie eelmise aasta heinatoodangust saab uudistada siit!

Valge ristik + kõrrelised Lutsern + kõrrelised
Karjamaa raihein 45% Lutsern 37%
Harilik aruhein 23% Kerahein 16%
Põldtimut 17% Harilik aruhein 16%
Valge ristik 10% Roogaruhein 16%
Aasnurmikas 5% Karjamaa raihein 8%
Valge ristik 4%
Põldtimut 2%

kevadväetamine
Lõime aluse korralikule saagile

Täienenud laoseis

Lutserni I niide37. nädala teises pooles kasutasime ära viimased soojad ja kuivad ilmad ning täiendasime pakutavat rohusööda valikut lutserni-kõrreliste siloga. Sööda kvaliteedi hindamiseks vajalike analüüside tegemisega peab veel mitu nädalat ootama, kuid eeldatav kuivaine sisaldus jääb 45-50% vahele.

silo vaalutamineJuba paari nädala pärast peaks olema kasutusvalmis augustikuu teises pooles tehtud kõrreliste kuivsilo.  Kel hobustele või lihaveistele talvine kvaliteetne põhisööt veel ostmata, soovitame see ette ära broneerida. Kogemus näitab, et külmade ilmade saabudes vähenevad laovarud kiiresti.

23.08.2015 valmistatud kuivsilo analüüs

Kuivsilo tulekul

kuivsilo II niite ädalastJuulikuu niisked ilmad ning heinateo järel rohumaale antud täiendav lämmastikväetis lubasid 34. nädalal valmistada II niite ädalast esimese väikese partii kuivsilo.

Lutsern

 

 

Augustikuu liigne kuivus on küll uutel rohumaadel taimede kasvu pidurdanud, kuid kokkuvõttes on taimik heas seisus. Kui ilmataat kostitab meid edaspidi kosutava vihmaga ning sooja jagub ka septembrisse on kuu lõpus loota kuivsilo saagile olulist täiendust uutelt rohumaadelt.